Privacy Policy / Terms & Conditions

Algemene voorwaarden

INTRODUCTIE

Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van deze website en zouden moeten gelezen worden voor er gebruik van gemaakt wordt. Deze Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op elk bezoek en gebruik van de site, maar ook de informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, foto's, beelden, bewegende beelden, geluid, afbeeldingen en software) en diensten, (samen met de inhoud) die u krijgt op of door de site. Door het bezoeken en het gebruik van de site, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden in hun volledigheid, naast andere wetten en regels die van toepassing zijn op de site, het internet en/of het World Wide Web. Als je niet akkoord bent met deze Algemene Voorwaarden in hun geheel moet je de site verlaten en er niet verder gebruik van maken.

EIGENDOM VAN DE SITE EN DE INHOUD

De site is eigendom van en wordt beheerd door Hi-Tec Sports PLC, een onderneming die geregistreerd is in Engeland onder het nummer 1159203 met maatschappelijke zetel te Aviation Way, Southend-on-Sea, Essex, SS2 6GH.

De volledige inhoud van en op de site in eigendom van Hi-Tec Sports PLC

(Hi-Tec Sports) of geassocieerde ondernemingen (De Hi-Tec Group), zijn licentiegevers en/of content providers. Alle aspecten van de site inclusief, maar niet gelimiteerd tot, het algemene ontwerp en de inhoud zijn beschermd door de handelswetgeving, auteursrechten, morele rechten, handelsmerken, ontwerprechten (al dan niet geregistreerd) en andere wetten die gerelateerd zijn aan intellectuele eigendomsrechten. Behalve wanneer expliciet toegestaan onder deze of andere regelingen met Hi-Tec Sports, mag geen enkel stuk van de site of inhoud gekopieerd of verspreid worden via welke wijze dan ook en de site, zijn inhoud en alle gerelateerde rechten zullen exclusieve eigendom blijven van het betreffende lid van van de Hi-Tec Group of haar licentiegevers.  

AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op alle inhoud is eigendom van Hi-Tec Sports. Behalve als het uitdrukkelijk anders is toegestaan op de site, heeft u de toestemming om te bekijken, af te spelen, documenten te printen en te downloaden, audio en video van de site voor persoonlijk, informatieve en niet-commerciële doeleinden te downloaden. U mag geen materiaal wijzigen en u mag ook geen inhoud kopiëren, verspreiden, doorgeven, weergeven, reproduceren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken creëren, overdragen  of verkopen. Tenzij het expliciet toegestaan in in de wetgeving over auteursrecht, mag u geen inhoud hergebruiken zonder eerst toestemming te verkrijgen van Hi-Tec Sports, dit gebruiksverbod impliceert ook het gebruik van inhoud op een andere website of computernetwerk. U mag geen auteursrechten, handelsmerk of andere eigendomsrechten verwijderen van de inhoud van de website. 

Bij het downloaden van software (met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot screensavers, iconen, video' en wallpapers) van de site, is de software, met inbegrip van alle bestanden of afbeeldingen die deel uitmaken van of aangemaakt zijn door de software, en de gegevens die bij de software horen (gezamenlijk de 'Software') gelicencieerd voor u door Hi-Tec Sports, die beschikt over volledige en complete titel tot haar en tot alle intellectuele eigendomsrechten daarin. Uw eigendomsrechten worden beperkt tot het medium waarop de Software is opgenomen en u mag niet verder distribueren, verkopen, decompileren, reverse engineeren, demonteren of anderszins de Software te reduceren tot een voor de mens leesbare vorm. 

HANDELSMERKEN

Alle handelsmerken, productnamen en handelsnamen van Hi-Tec Sports die gebruikt zijn op de website zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de Hi-Tec Group, tenzij anders vermeld. U mag niets, zonder een voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Hi-Tec Sports, gebruiken, reproduceren, herpubliceren, uploaden, plaatsen, verzenden, verspreiden of Hi-Tec Sports handelsmerken op een of andere manier wijzigen, met inbegrip op een andere website, computernetwerk, reclame of publiciteit van welke aard ook. 

AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING

De site en de inhoud zijn zoals ze zijn, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, impliciete garanties van kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en geen inbreuk is in de ruimste mate toegestaan door de wet. De inhoud van deze site is algemene informatie en houdt geen advies in. 

Hi-Tec Sports geeft geen garantie dat de inhoud van de site juist, volledig, zonder fouten of actueel is, noch dat de toegang tot de site ononderbroken is, dat alle gebreken aan de website hersteld worden of dat de site of zijn hosting server vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Verder heeft Hi-Tec Sports geen enkele verklaringen of garanties met betrekking tot het gebruik van de site en/of haar inhoud in termen van hun juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, nut, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins, in elk geval in de breedste zin van de wet. 

Hi-Tec Sports behoudt het recht om de hele site of delen ervan in te trekken of te wijzigen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid. 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik van de site is op eigen risico. Hi-Tec Sports of een van hun functionarissen, directeurs of agents of enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de de site is aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade of die zich voordoen in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins. 

Hi-Tec Sports erkent dat niets in deze Algemene Voorwaarden de aansprakelijkheid uitsluit of beperkt voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid of voor fraude. 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Door links op de website kunt u toegang krijgen tot websites buiten de controle van Hi-Tec Sports. Zulke links worden op de site geplaatst omdat ze interessant kunnen zijn voor u of je toegang kunnen geven om aanvullende producten of diensten door derden. Hi-Tec Sports is niet verantwoordelijk voor de inhoud of wijzigingen van de inhoud op deze sites. Daarom is het bezoeken van deze sites volledig op eigen risico en u dient er rekening mee te houden dat deze sites mogelijk gebruik maken van cookies, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie gebruiken. U wordt daarom geadviseerd om de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van deze websites te lezen alvorens de websites te gebruiken. 

MISBRUIK VAN DE SITE

Het is verboden om de site te gebruiken voor het plaatsen of verzenden van verboden, dreigend, onjuist, misleidend, opruiend, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend, discriminerend, illegaal materiaal, materiaal met inbreuk van de privacy of materiaal dat gedrag zou kunnen aanmoedigen dat als strafbaar feit wordt beschouwd, dat de rechten van iemand kan schenden of op andere wijze kan leiden tot burgerlijke aansprakelijkheid of het overtreden van wetten. Het is ook verboden om de site te gebruiken om te adverteren of andere commerciële verzoeken te plaatsen. 

DISCLAIMER - GEBRUIKERSPARTICIPATIE

Hi-Tec Sports behoudt zich het recht om naar eigen oordeel eender welke communicatie en materiaal te blokkeren of te verwijderen waarvan het van mening is dat die niet in overeenstemming is met deze Algemene Voorwaarden, of op een een andere manier onacceptabel is voor Hi-Tec Sports. 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE DOOR KINDEREN

Als u jonger bent dan 16 moet u de toestemming van je ouders of voogd vragen voordat u:

- een e-mail stuurt naar de site, of ons vragen om iets te e-mailen naar u

- informatie naar ons stuurt

- deelneemt aan een wedstrijd of spel dat informatie over u nodig heeft of

- prijzen biedt

Door door te gaan met de site te gebruiken en een van de aangeboden diensten gebruikt, bevestigt u dat u hiervoor toestemming heeft verkregen van uw ouders of voogd 

ONGEWENSTE INZENDINGEN

Behalve wanneer uitdrukkelijk anders bepaald, zal Hi-Tec Sports geen ongevraagde inzendingen aanvaarden via deze site. 

BEOORDELINGEN

Beoordelingen op deze site zijn geselecteerd uit brieven, e-mails en telefoongesprekken die Hi-Tec Sports krijgt van klanten. 

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN RECHTSBEVOEGDHEID

Deze voorwaarden vallen onder de wetten van Engeland en de partijen onderwerpen zich hierbij aan de Engelse rechtbanken. Als een deel van deze Algemene Voorwaarden vervallen, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid en uitv

Privacy Policy

INTRODUCTION
The protection of your privacy is important to Magnum. This statement discloses information practices of Magnum, including what type of data we may collect and hold, how it is used and with whom the data is shared. It also explains how you can contact us if you have any queries or concerns about your personal information.

This Privacy Statement is applicable to data collected by Magnum and other Magnum associated companies in Europe that distribute Magnum's products. In order to help you understand how we will use the data you provide, the following guidelines have been created.

In general, it is possible to access our sites without supplying any personal data. But in the cases where personal information is collected it is used primarily to best provide the services you might request and secondly to improve how Magnum might serve you, by making appropriate use of the information. Further, we may also use this information to send you from time to time information about Magnum products and services that we think may be of interest to you. Unless required to do so by law and as set out in this policy, we will not share, sell or distribute any of the information you provide to us without your consent.

DATA STORAGE AND SECURITY
The data may be transferred, stored and processed inside or outside the European Union and anywhere in the world but will not be disclosed to anyone outside the Hi-Tec Group, its associated companies or other companies who provide services of assistance to Hi-Tec's customers. We employ security measures to protect your information from access by unauthorised persons and against unlawful processing, accidental loss, destruction and damage. We will retain your information for a reasonable period or as long as the law requires.

This information will be treated in accordance with the Directive 95/46/EC of the European Parliament in accordance with national laws passed pursuant to the Directive.

YOUR CONSENT
By submitting your information you consent to the use of that information as set out in this policy. If we change our privacy policy we will post the changes on this page, and may place notices on other pages of the website, so that you may be aware of the information we collect and how we use it at all times. Note that continued use of the service will signify that you agree to any such changes.

COOKIES
Magnum may use 'cookies' which are small amounts of information that we store on your computer. Most internet browsers can be set to notify you when you receive a cookie (allowing you to decide whether or not to accept it) or to reject all cookies. If you elect to reject cookies from this site certain features may not be able to be used by you.

If you have not set your browser to reject them, our system will issue cookies to your computer when you visit this site. Cookies make it easier for you to use the site during future visits by, for example, reducing the amount of data to be entered if you have previously given it to us. They also allow us to monitor website use and to tailor the content of the site for you.

MINORS
Minors should not provide personal data without parental consent.

LINKS TO OTHER SITES
Links provided on our site can lead you to access sites outside Magnum control. Personal data provided to Magnum will not be transported to other sites by clicking on the links. Such links are provided because they may be of interest to you or allow you to access complementary products or services provided by third parties. Magnum is not responsible for the way these sites use personal data.

CONTACT
You are entitled to see the information held about you and you may ask us to make any necessary changes to ensure that it is accurate and kept up to date. If you wish to do this, please contact us. We are entitled by law to charge a fee to meet our costs in providing you with details of the information we hold about you.

Latest news

Keep up to date with Magnum

See more